Wachtwoord veld Jakob Nielsen style

Een hele tijd geleden raadde Jakob Nielsen aan om wachtwoorden niet langer te maskeren. Volgens hem zitten de meeste gebruikers niet langer op een gedeelde computer, of op een openbare plaats. Een verborgen wachtwoord is dan vooral hinderlijk.

Dit script geeft gebruikers de keuze om het wachtwoord te verbergen. Voor de meeste websites kan je die optie standaard uit laten staan. Op andere (zoals bank websites) verberg je het wachtwoord standaard.

Demo
Code

window.onload = function(){
	var hide = document.getElementById('hide');
	hide.onclick = function(){
		var passwordBox = 'password';
		var password = document.getElementById(passwordBox);
		if(password.getAttribute('type') == 'text'){
			try{
				// Smart browsers can use this code
				password.setAttribute('type', 'password');
			}catch(e){
				// Special needs browsers (IE<8)
				backupValue = password.value;
				newBox = document.createElement('input');
				newBox.setAttribute('name', passwordBox);
				newBox.setAttribute('id', passwordBox);
				newBox.setAttribute('value', backupValue);
				newBox.setAttribute('type', 'password');
				password.parentNode.replaceChild(newBox, password);
			}
		}else{
			try{
				// Smart browsers can use this code
				password.setAttribute('type', 'text');
			}catch(e){
				// Special needs browsers (IE<8)
				backupValue = password.value;
				newBox = document.createElement('input');
				newBox.setAttribute('name', passwordBox);
				newBox.setAttribute('id', passwordBox);
				newBox.setAttribute('value', backupValue);
				newBox.setAttribute('type', 'text');
				password.parentNode.replaceChild(newBox, password);
			}
		}
	}
}

Leave a Reply